“Raportet e Kosovës me BE-në në rrethanat e reja: Fati i liberalizimit të vizave dhe i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë”

“Raportet e Kosovës me BE-në në rrethanat e reja: Fati i liberalizimit të vizave dhe i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë” ishte tema që u trajtua në ligjeratën e hapur të Shkollës për Integrim Europian. më shumë

Ligjëratë e Hapur: Fati i liberalizimit të vizave dhe i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë

Ftesë nga shkolla për Integrim Europian për ligjëratën nga z. Augustin Palokaj mbi raportet e Kosovës me BE-në në rrethanat e reja.më shumë

Punëtoria e tretë me temë Politikat kyçe të Bashkimit Europian, 12-13 prill 2017

Në punëtorinë e tretë të Shkollës për Integrim Europian u diskutua rreth politikave kyçe të Bashkimit Europian. Në ditën e parë, ligjëruesi Jeton Karaqica shpalosi detajet rreth “katër lirive të mëdha” të BE-së – atë të lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve, njerëzve e kapitalit.më shumë

Shkolla për Integrim Europian – punëtoria e dytë

Një nga çështjet më komplekse të funksionimit dhe vendimmarrjes së BE-së u trajtua në Shkollën për Integrim Europian. Punëtoria e Dytë shtjelloi kornizën legjislative të Bashkimit Europian, duke përkthyer disa prej parimeve dhe procedurave më të ndërlikuara në njohuri konkrete për 23 pjesëmarrës nga shoqëria civile dhe institucionet e Kosovës.më shumë

Shkolla për Integrim Europian fillon me punëtorinë e parë

Më shumë se një bashkësi vlerash dhe institucionesh, Bashkimi Europian përfaqëson një mekanizëm të gjallë të vendimmarrjes përballë nevojave dhe prioriteteve të përbashkëta të vendeve anëtare dhe atyre që synojnë të përparojnë në rrugën plot sfida të integrimit.më shumë

Pse të Aplikoni

Shkolla është një mjet informimi rreth çështjeve të BE-së nga profesionistë me përvojë të cilët punojnë në fushën e integrimit europian. Shkolla është një mundësi e shkëlqyeshme për të fuqizuar përgatitjen tuaj profesionale dhe...më shumë

Programi mësimor

Nevoja për njohuri bazike dhe specifike nga fusha e integrimit europian vazhdon të jetë çdo ditë e më e madhe për kategori të ndryshme. Përkundër ligjeratave dhe trajnimeve kryesisht ad-hoc të organizuara nga projekte...më shumë