FTESË PËR APLIKIM

ÇMIMI PËR ARTIKULLIN MË TË MIRË HULUMTUES - GAZETARESK NGA FUSHA E INTEGRIMIT EUROPIANShkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org). Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, procesin e vendimmarrjes, politikat kyçe të BE-së, si dhe kornizën e BE-së për zgjerim drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE. më shumë

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për modulin bazik

Prej 11 prill deri më 25 prill, 2014 për modulin bazik të Shkollës për Integrim Europian kemi pranuar 57 aplikacione të plota. Pas mbylljes së aplikimit online me 25 prill, 2014 në ora 14:00, komisioni përzgjedhës menjëherë ka filluar punën.më shumë

Shkolla për Integrim Europian vjen me format dhe aktivitete të reja në vitin 2014

Shkolla për Integrim Europian (SHIE ose Shkolla) është projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).më shumë

Çka është Shkolla?

Shkolla për Integrim Europian është një projekt i inicuar në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), qëllimi i të cilit është ngritja e kapaciteteve dhe informimi i drejtë i shoqërisë kosovare mbi Bashkimin Europian dhe procesin e integrimit europian të Kosovës.më shumë

Pse të Aplikoni

Shkolla ofron një mjet alternativ të arsimit në një ambient akademik të cilësisë së lartë. Është një përmbledhje e veçantë akademike ku ju mund të mësoni dhe përjetoni “Europën” nga profesorë eminent dhe profesionistë me...më shumë

Programi mësimor

Nevoja për njohuri bazike dhe specifike nga fusha e integrimit europian vazhdon të jetë çdo ditë e më e madhe për kategori të ndryshme. Përkundër ligjeratave dhe trajnimeve kryesisht ad-hoc të organizuara nga projekte...më shumë