Diplomohet gjenerata e 23-të e Shkollës për Integrim Europian

U diplomua dje gjenerata e 23-të e Shkollës për Integrim Europian. Gjatë muajve të fundit, 22 të diplomuarit u përfshinë në katër punëtori mbi njohuri dhe dinamikat kyçe të rrugëtimit të Kosovës në proceset europiane.më shumë

Përfundoi sot punëtoria e 4-rt dhe e fundit e Shkollës për Integrim Europian me temë “Kosova dhe Bashkimi Europian”, ku u trajtuan aspektet kryesore të proceseve dhe rrugëtimit të Kosovës drejt BE-s

më shumë

Momente nga ligjërata e hapur e Shkollës për Integrim Europian, e cila u mbaj dje nga KCSF, me ligjërues Agustin Palokaj.

Tema e ligjëratës ishte “Raportet e Kosovës me BE-në në rrethanat e reja: Fati i liberalizimit të vizave dhe i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë”.më shumë

FTESË NGA SHKOLLA PËR INTEGRIM EUROPIAN - Ligjëratë e Hapur nga z. Augustin Palokaj

“Raportet e Kosovës me BE-në në rrethanat e reja: Fati i liberalizimit të vizave dhe i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë”më shumë

Punëtoria e tretë - Politikat kyçe të BE-së

Punëtoria e tretë e Shkollës për Integrim Europian trajtoi politikat kryesore të BE-së. Tregu i brendshëm, liria e lëvizjes së mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, konkurrenca dhe të tjera politika thelbësore, krahas aspekteve praktike të negocimit të MSA-së për Kosovën, u ndanë me 22 pjesëmarrësit e këtij edicioni të Shkollës.më shumë

Pse të Aplikoni

Shkolla është një mjet informimi rreth çështjeve të BE-së nga profesionistë me përvojë të cilët punojnë në fushën e integrimit europian. Shkolla është një mundësi e shkëlqyeshme për të fuqizuar përgatitjen tuaj profesionale dhe...më shumë

Programi mësimor

Nevoja për njohuri bazike dhe specifike nga fusha e integrimit europian vazhdon të jetë çdo ditë e më e madhe për kategori të ndryshme. Përkundër ligjeratave dhe trajnimeve kryesisht ad-hoc të organizuara nga projekte...më shumë