Është bërë përzgjedhja e grupit bazik II - 2014

Është bërë përzgjedhja e pjesëmarrësve për modulin bazik II - 2014. Shihni listën e pjesëmarrësve.më shumë

FTESË PËR APLIKIM

ÇMIMI PËR ARTIKULLIN MË TË MIRË HULUMTUES - GAZETARESK NGA FUSHA E INTEGRIMIT EUROPIANShkolla për Integrim Europian (www.shkollaeuropiane.org) është një projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS (www.kfos.org) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF (www.kcsfoundation.org). Deri më tani Shkolla për Integrim Europian ka ofruar një program të veçantë të shkollimit mbi historikun, institucionet, kornizën ligjore, procesin e vendimmarrjes, politikat kyçe të BE-së, si dhe kornizën e BE-së për zgjerim drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor me fokus të veçantë në marrëdhëniet Kosovë - BE. më shumë

Shkolla për Integrim Europian vjen me format dhe aktivitete të reja në vitin 2014

Shkolla për Integrim Europian (SHIE ose Shkolla) është projekt i nisur në vitin 2005 nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).më shumë

Çka është Shkolla?

Shkolla për Integrim Europian është një projekt i inicuar në vitin 2005 nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe i zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), qëllimi i të cilit është ngritja e kapaciteteve dhe informimi i drejtë i shoqërisë kosovare mbi Bashkimin Europian dhe procesin e integrimit europian të Kosovës.më shumë

Pse të Aplikoni

Shkolla ofron një mjet alternativ të arsimit në një ambient akademik të cilësisë së lartë. Është një përmbledhje e veçantë akademike ku ju mund të mësoni dhe përjetoni “Europën” nga profesorë eminent dhe profesionistë me...më shumë

Programi mësimor

Nevoja për njohuri bazike dhe specifike nga fusha e integrimit europian vazhdon të jetë çdo ditë e më e madhe për kategori të ndryshme. Përkundër ligjeratave dhe trajnimeve kryesisht ad-hoc të organizuara nga projekte...më shumë